Tag: walidacja

Walidacja NIP i PESEL 7

Walidacja NIP i PESEL

Temat wałkowany paręset razy, aczkolwiek zawsze wraca… function validatePesel(p) { p+=”; var arr = p.split(„”); var ratio=parseInt(arr[0])*1; ratio+=parseInt(arr[1])*3; ratio+=parseInt(arr[2])*7; ratio+=parseInt(arr[3])*9; ratio+=parseInt(arr[4])*1; ratio+=parseInt(arr[5])*3; ratio+=parseInt(arr[6])*7; ratio+=parseInt(arr[7])*9; ratio+=parseInt(arr[8])*1; ratio+=parseInt(arr[9])*3; var controlInt=ratio%10; var controlSum=parseInt(p.substr(10,1)); return (controlInt==controlSum); } function...

[Linux] Generowanie kluczy – SSH bez hasła 1

[Linux] Generowanie kluczy – SSH bez hasła

Wiem, wiem – prościzna, ale zazwyczaj o tym się nie pamięta. Więc trzeba sobie przypomnieć… Oto procedurka: Na lokalnym komputerze (z którego będziemy się łączyć) generujemy dwa klucze: prywatny i publiczny:

wygenerowane zostaną...