Tag: nip

Walidacja NIP i PESEL 7

Walidacja NIP i PESEL

Temat wałkowany paręset razy, aczkolwiek zawsze wraca… function validatePesel(p) { p+=”; var arr = p.split(„”); var ratio=parseInt(arr[0])*1; ratio+=parseInt(arr[1])*3; ratio+=parseInt(arr[2])*7; ratio+=parseInt(arr[3])*9; ratio+=parseInt(arr[4])*1; ratio+=parseInt(arr[5])*3; ratio+=parseInt(arr[6])*7; ratio+=parseInt(arr[7])*9; ratio+=parseInt(arr[8])*1; ratio+=parseInt(arr[9])*3; var controlInt=ratio%10; var controlSum=parseInt(p.substr(10,1)); return (controlInt==controlSum); } function...