[ANDROID][LINUX] Instalacja SDK, ADB i Fastboot w Ubuntu

| Author: Michał Ćwikliński

SDK Androida zawiera kilka fajnych narzędzi, dzięki którym można ustawić, a także w pełni wykorzystać swój telefon z tym system na pokładzie. Instalacja tego zestawu programów w Windowsie jest prosta, w Linuksie sprawa jest trochę bardzie skomplikowana.
Krok 1: Instalacja Sun Java JDK
ADB do działania wymaga środowiska Java, najbardziej zgodne jest to wydane przez Sun, choć z OpenJDK też nie powinno być problemów. W Ubuntu Natty (11.04) pakiety dostępne są w repozytorium, w niższych wersjach trzeba dodać repozytorium:

sudo add-apt-repository ppa:sun-java-community-team/sun-java6
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-bin sun-java6-jdk

2. Pobranie i instalacja SDK Androida
Ze strony http://developer.android.com/sdk/index.html pobieramy paczkę dla Linuksa (android-sdk_r10-linux_x86.tgz). Paczkę należy rozpakować, najlepiej do katalogu użytkownika, zalecane jest również nie zmieniać nazwy katalogu. Po rozpakowaniu wydajemy w konsoli polecenia:


cd ~/android-sdk-linux_x86/tools
./android update sdk

Otworzy sie okno "Android SDK and AVD Manager". Jeżeli ktoś jest zainteresowany programowaniem dla Androida, wybiera odpowiedni paczki, dla normalnego użytkownika wystarczy zaznaczyć pierwszą opcję.

Po ściągnięciu wszystkich pakietów i zainstalowaniu ich, a także restarcie serwera ADB, w celu usprawnienia późniejszych prac można ustawić ścieżki do SDK i poszczególnych programów, aby nie wpisywać pełnych:

export PATH=${PATH}:~/android-sdk-linux_x86/tools
export PATH=${PATH}:~/android-sdk-linux_x86/platform-tools

3. Ustawienie urządzenia (uprawnienia)
Pierwszą rzeczą dotyczącą naszego urządzenia (telefonu) jest sprawdzenie, czy mamy odpowiednie uprawnienia. Opalamy polecenie w konsoli:

adb devices
Jeżeli otrzymamy następujący kod:

List of devices attached
???????????? no permissions

przechodzimy do punktu 4, jeżeli podobny do poniższego:

List of devices attached
0123456789ABCDEF device

krok 4 można pominąć.
4. Dodawanie uprawnień dla urządzenia
Aby dodać uprawnienia dla urządzenia, należy stworzyć regułę udev. Dla mojego urządzenia (LG GT540) odbyło się to w następujący sposób:

sudo touch /etc/udev/rules.d/51-android.rules
sudo echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1004", SYSFS{idProduct}=="61b4", MODE="0666"' >> /etc/udev/rules.d/51-android.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/51-android.rules
sudo restart udev
sudo ./adb kill-server
sudo ./adb start-server

Oczywiście dla różnych modeli telefonów są różne kody (idVendor, idProduct). Listę tych kodów można znaleźć tutaj.
Po ponownym wykonaniu polecenia

adb devices
powinniśmy uzyskać prawidłową odpowiedź.
I możemy cieszyć się połączeniem z naszym telefonem...
5. Fastboot
Pobieramy binarkę z tego adresu, a następnie kopiujemy ją do katalog tools w SDK. Ustawiamy odpowiednie uprawnienia:

chmod 777 fastboot
Aby korzystać w pełni z tego, co fastboot oferuje, należy przelogować się na konto roota.
A teraz można wgrywać nowe ROMy na swoje telefony...

fastboot -w
fastboot erase boot
fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot