Miesięczne Archiwum: grudzień 2009

[MySQL] Ustawienie wierszy wg wagi 0

[MySQL] Ustawienie wierszy wg wagi

Zapytanie , które pozwala ustawić pobierane wiersze w kolejności i z przypisanym licznikiem wg wybranego pola (wykorzystanie Oracle’owego ROWNUM. SELECT @rownum:=@rownum+1 rownum, t.*FROM (SELECT @rownum:=0) r, mytable t;